دوره فشرده مکالمه 1

زبان آموزان پس از کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون تعیین سطح می توانند در این دوره آنلاین شرکت کنند.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,210,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/11/16
تاریخ شروع دوره : 1398/11/27
تاریخ پایان دوره : 1398/12/22
نوع دوره : دوره آنلاین
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

Basic TACTICS for LISTENING

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

دوره فشرده مکالمه 1
مدرسان