دوره فشرده مکالمه 1

هزینه ثبت نام در دوره: 1,210,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/12/1
تاریخ شروع دوره : 1398/12/1
تاریخ پایان دوره : 1398/12/5
نوع دوره : دوره آنلاین
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

دوره فشرده مکالمه 1
مدرسان