سنجه های یک کلاس زبان کارامد

سنجه های یک کلاس زبان کارامد

سنجه های یک کلاس زبان کارآمد

بعد از بررسی فاکتورهای مدرس با کیفیت، تاثیر فاکتور زمان روی یادگیری، منابع آموزشی مناسب، مراحل آموزش و چگونگی ارزیابی آنها در ادامه میخواهیم روی فاکتور بعدی که “سهم زبان آموز در کل دوره آموزشی” هست صحبت کنیم.

سهم زبان آموز بخشی از practice و production هست که در یادگیری زبان به صورت عمومی و همچنین دوره های تخصصی مانند آیلتس این فاکتور رو مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مطالب
ویژگی های محیط آموزشی مناسب
بنظرتون محیط آموزشی مناسب چه ویژگیهایی باید داشته باشه؟
میزان اهمیت ۴ مهارت زبان
میزان اهمیت ۴ مهارت زبان
سنجه های یک کلاس زبان کارامد
سنجه های یک کلاس زبان کارآمد
کاربرد پارافریزینگ در بازگویی داستان
کاربرد پارافریزینگ در بازگویی داستان
چرا به نظر میرسه پیشرفت زبان آموزان با رفتن از سطوح مبتدی به سطوح بالاتر کند میشه؟
چرا به نظر میرسه پیشرفت زبان آموزان با رفتن از سطوح مبتدی به سطوح بالاتر کند میشه؟
تفاوت PARAPHRASING و SUMMARIZING
تفاوت PARAPHRASING و SUMMARIZING
روشهای پارافریز کردن
روشهای پارافریز کردن
چگونگی مکانیزم ماکرو
چگونگی مکانیزم ماکرو
مقدمه ای برای چرایی تکالیف صوتی
مقدمه ای برای چرایی تکالیف صوتی
مرحله PRODUCTION در کلاسهای رایج زبان انگلیسی
مرحله PRODUCTION در کلاسهای رایج زبان انگلیسی
مرحله PRODUCTION در آموزشگاه دلانژ
مرحله PRODUCTION در آموزشگاه دلانژ
چرا پادکست؟
چرا پادکست؟