ویژگی های محیط آموزشی مناسب

ویژگی های محیط آموزشی مناسب

بنظرتون محیط آموزشی مناسب چه ویژگیهایی باید داشته باشه؟


به همین دلیل ، مشارکت اجتماعی یکی از شرایط مهم یادگیری است هر چند که داشتن فضای آموزشی وسیع یک شرط لازم در امر تعلیم است، اما به تنهایی کافی نیست، محیط آموزشی هدفمند محیطی است که فرصت های متنوعی را برای تعامل با افکار و آراء گوناگون به وجود می آورد.یکی از عوامل موثر تربیتی در آموزش و پرورش نوین، چگونگي معماري، کالبد و فضای مدرسه است.اگرچه معلم خوب در شرایط نامناسب نیز می تواند موثر واقع شود، اما شکی نیست که فضا و تجهیزات آموزشی مناسب در کیفیت تدریس او بسیار موثر است. محیط آموزشی معمولا دارای دو بعد فیزیکی و فرهنگی است. بعد فیزیکی محیط آموزشی، شامل محوطه مدرسه،ساختمانهای آموزشی است. بعد فرهنگی به تواناییها و شایستگیهای کارکنان، رفتار و منش آنان بستگی دارد. افراد یک جامعه انتظار دارند که امکانات و منابع در مناطق مختلف شهر و روستا به صورت یکسان و عادلانه باشد. ولی در مدارس روستایی کمبود امکانات و تجهیزات اولیه در مدرسه، فرهنگ پایین مردم روستا باعث کمتر شدن بازده آموزش و یادگیری در روستا شده است. هدف از تهیه این مقاله که به روش مروری کتابخانه ای تهیه شده است، شناسایی محیط آموزشی مطلوب و نزدیک شدن محیط های آموزشی روستایی به محیط آموزشی مطلوب بوده است. در بین مقاطع مختلف تحصیلی، دوره ابتدایی به لحاظ اینکه پایه و اساس دوره های بعدی را تشکیل میدهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همه کشورهای جهان، بدون توجه به سطح پیشرفت خود، تلاش می کنند که امکان تعمیم آموزش ابتدایی را برای هم کودکان فراهم نمایند. هدف نظام آموزش و پرورش کشور نیز تمهید امکانات و ایجاد شرایط لازم برای یادگیری و رشد همه جانبه کودکان و دانش آموزان میباشد و اینکه امکانات و منابع در مناطق مختلف شهر و روستا به صورت یکسان و عادلانه باشد.

مطالب
ویژگی های محیط آموزشی مناسب
بنظرتون محیط آموزشی مناسب چه ویژگیهایی باید داشته باشه؟
میزان اهمیت ۴ مهارت زبان
میزان اهمیت ۴ مهارت زبان
سنجه های یک کلاس زبان کارامد
سنجه های یک کلاس زبان کارآمد
کاربرد پارافریزینگ در بازگویی داستان
کاربرد پارافریزینگ در بازگویی داستان
چرا به نظر میرسه پیشرفت زبان آموزان با رفتن از سطوح مبتدی به سطوح بالاتر کند میشه؟
چرا به نظر میرسه پیشرفت زبان آموزان با رفتن از سطوح مبتدی به سطوح بالاتر کند میشه؟
تفاوت PARAPHRASING و SUMMARIZING
تفاوت PARAPHRASING و SUMMARIZING
روشهای پارافریز کردن
روشهای پارافریز کردن
چگونگی مکانیزم ماکرو
چگونگی مکانیزم ماکرو
مقدمه ای برای چرایی تکالیف صوتی
مقدمه ای برای چرایی تکالیف صوتی
مرحله PRODUCTION در کلاسهای رایج زبان انگلیسی
مرحله PRODUCTION در کلاسهای رایج زبان انگلیسی
مرحله PRODUCTION در آموزشگاه دلانژ
مرحله PRODUCTION در آموزشگاه دلانژ
چرا پادکست؟
چرا پادکست؟